International dog show Klatovy
V roce 2021 se do Klatov  p°esunula Mezinárodní výstava místo plánované výstavy v Praze
PROPOZICE  - PROPOZITION
ROZHOD╚Í - JUDGES
PěIHLÁŠENÍ ON-LINE - ENTRY
PěIHLÁŠKA PRO PRACOVNÍKA VÝSTAVY - FOR WORKERS
VÝSLEDKY - RESULTS
KONTAKT
Mezinárodní výstava ps¨

AMERICKÁ 74

345 61 STAĎKOV

te. +420 - 606 933 314

em@il: vystava@vystavaklatovy.info