NÁRODNÍ VÝSTAVA KLATOVY - CERTIFIKÁTY

Certifikáty se vystavují na základě absolvováné zkoušky z výkonu a opravňují k zařazení psa do třídy pracovní a při žádostech o udělení Českého šampiona a Mezinárodního šampiona krásy. Certifikát pro tyto účely je povinný a v žádném případě ho nenahrazuje např "potvrzení o vykonané zkoušce" nebo "soudcovská tabulka". Pro mezinárodní výstavy platí ustanovení FCI , které přesně stanovuje plemena psů, která k získání titulu Interchampion musí absolvovat zkoušku z výkonu, zároveň je těmto plemenům na Mezinárodních výstavách otevírána třída pracovní. Na základě rozhodnutí PČMKU 29/05/2007 vystavuje certifikáty pouze ten subjekt, pod jehož záštitou jsou zkoušky pořádany. Pro pracovní plemena jsou to ČKS, MSKS, SZBK , KJ pro lovecká plemena ČMKJ

» LOVECKÁ PLEMENA PSŮ podléhající zkouškám podle FCI
» PRACOVNÍ PLEMENA PSŮ podléhající zkouškám podle FCI

V rámci ČR je možné otevřít třídu pracovní i některým " FCI nejmenovaným plemenům psů" a to na základě rozhodnutí chovatelského klubu. Těmto plemenům se pak vystavuje tzv. "malý certifikát". Plemena mají možnost otevření třídy pracovní mimo mezinárodních výstav.
» LOVECKÁ PLEMENA PSŮ NEpodléhající zkouškám podle FCI  
» PRACOVNÍ PLEMENA PSŮ NEodléhající zkouškám podle FCI