NÁRODNÍ VÝSTAVA KLATOVY - ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION-CZECH VETERAN CHAMPION TITLE

Řád pro udělování titulu

" ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION"

Regulation for the awarding of

Czech Veteran Champion title

Podmínky pro psa a feny: Awarding of the Czech Veteran Champion title to dogs and bitches is subject to the following conditions:
1) zisk 3x ocenění VÝBORNÝ 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1 x na MVP 1. Obtaining three qualifications "excellent 1" in veteran class, of which at least one must be obtained at an international show.
2) ocenění minimálně od 2 rozhodčích 2. The qualifications must be obtained from at least two judges.
3) započítávají se výstavy konané v ČR 3. The qualifications must be obtained at shows taking place in the Czech Republic.
4) započítávají se výsledky od roku 2005 (výstavy pořádané od 01. 01. 2005) 4. The qualifications must be obtained at shows taking place after 1.1.2005.
5) titul bude udělován od 01. 01. 2006 5. The title is awarded from 1.1.2006.
6) diplom vystavuje sekretariát ČMKU 6. The diploma is issued by ČMKU secretariat.

Schváleno P ČMKU 05. 05. 2005

Approved by P ČMKU on 05.05.2005.

Řád nabývá platnosti od 1.1.2006

The regulation enters into force on 1.1.2006

Ř